Соледарська міська військова адміністрація
Донецька область, Бахмутський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Доступ до публічної інформації

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на одержання публічної інформації,

розпорядником якої є виконавчі органи  Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області

І.  Загальні положення

 1. Цим Порядком, розробленим відповідно до статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 547 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», визначається механізм здійснення та забезпечення Соледарською міською радою Бахмутського району Донецької області  (далі – міська рада) та її виконавчими органами права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчі органи міської ради.
 2. У Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації»  (Далі –Закон).
 3. Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.
 4. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
 1. надання інформації за запитами на інформацію;
 2. систематичного та оперативного оприлюднення на офіційному вебсайті та будь - яким іншим прийнятним для запитувачів способом;
 3. на єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

 

 1. Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

 1. Функції організації доступу до публічної інформації, якою володіють виконавчі органи міської ради, покладаються на загальний відділ, який відповідає за  облік,  аналіз,  надання консультацій запитувачам під час складання та подання запитів на інформацію та контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію.

 

 1. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх

копіями, для прийняття письмових запитів на інформацію визначено  м. Дніпро вул. Мандриківська 47 адміністративного приміщення.

 

ІІ. Складання та подання запиту на одержання публічної інформації

 1.  Запит на одержання публічної інформації подається до міської ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою тощо) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини.

 

 1. Запити на одержання публічної інформації приймаються посадовими особами загального відділу міської ради, у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 08.00 до 17.00, у п’ятницю - з 08.00 до 16.45).Час прийому запитів на одержання публічної інформації може бути змінено у зв’язку із змінами режиму роботи міської ради.

 

 1. Запит на одержання публічної інформації може бути подано:
 1. особисто або на поштову адресу міської ради: 49000, вулиця

Мандриківська, будинок 47, м. ДНІПРО;

 1. на електронну адресу: (soledar.va@dn.gov.ua)
 2. телефоном:  0932338965

 

 1. Запит на одержання публічної інформації повинен містити:
 1. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також засобу зв’язку, якщо такий є;
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

 1. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форму для подання запиту на одержання публічної інформації, яку можна отримати як в загальному відділі міської ради, так і завантажити з офіційного вебсайту міської ради (додається).

 

 1. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні  можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити посадова особа загального відділу, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

 1. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем.
 2. На вимогу запитувача інформації на першому аркуші копії запиту проставляється реєстраційний штамп «Соледарська міська рада» із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу інформації.

 

 1. Інформація на запит надається безкоштовно.
 2.  У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більше

як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

         При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

ІІІ. Опрацювання  та строки розгляду запитів на доступ до публічної інформації

 1. Для ведення обліку і реєстрації запитів на публічну інформацію  використовується журнальна форма реєстрації.

 

 1. Письмові інформаційні запити, усні, надіслані поштою, у тому числі електронною, або ті, що надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються посадовими особами  загального  відділу міської ради.

 

 1. Запити на інформацію розглядаються міським головою, у разі його  відсутності – секретарем міської ради, які визначають осіб, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, відповідальних за задоволення запиту на інформацію та надання відповіді запитувачу.

 

 1. Посадові особи  загального відділу,  фіксують в реєстраційному журналі виконавця,  відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передають запит до відповідного виконавчого органу міської ради (виконавця).

 

 1. Виконавчими органами  міської ради, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, надаються відповіді запитувачам, з одночасним направленням відповіді до загального відділу міської ради.

 

 1. Виконавчі органи міської ради несуть відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

 1. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить

ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», в частині, що не суперечить вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

 1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо інше не передбачено Законом.

 

 1. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для

захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.  

 

 1. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути  обґрунтованим.

 

 1. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або

 потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач та загальний відділ міської ради інформується відповідальним за задоволення запиту в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 1. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію
 1. Виконавчі органи міської ради мають  право відмовити в задоволенні запиту у разі, якщо:
 1. не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3 ) не дотримано вимоги до запиту на інформацію, передбачені частиною п'ятою статті 19 Закону;

 1. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком.
 2. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і повинна містити:
 3. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту; дату відмови;
 4. мотивовану підставу відмови;
 5. порядок оскарження відмови;
 6. підпис.

 

 1. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
 2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
 1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;
 4. строк, у який буде задоволено запит;
 5. підпис.
 1. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю
 1. Якщо виконавчий орган міської ради не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, який орган, установа, організація володіє такою інформацією, зобов'язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 2. Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб міської ради з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

 

 

 Міському голові

 

 

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

_______________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію  
__________________________________________________________________

( загальний опис інформації)

____________ _____________________________________________________

_________________________________________________________________

( або вид, назв, реквізити чи зміст документа , щодо якого зроблено запит)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.

 

Відповідь надати (підкреслити обрану категорію):

Поштою                             (вказати поштову адресу)

Електронною поштою     ( вказати E-mail )

В усній формі                   (вказати номер телефону)

 

__________________                                                            _________________

(дата запиту)                                                                                                         (підпис)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь