Соледарська міська територіальна громада
Донецька область, Бахмутський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт за результатами проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради (соціальна послуга –догляд вдома)

Дата: 29.10.2021 08:13
Кількість переглядів: 238

На виконання протокольного рішення комісії з проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у Соледарській міській територіальній громаді від 29.07.2021, відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» (далі - наказ), Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в Соледарській міській територіальній громаді проводилась зовнішня оцінка якості соціальної послуги догляд вдома, яка надається КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради у відділенні соціальної допомоги вдома.

Метою проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг є визначення відповідності надання соціальних послуг потребам отримувачів, забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг, подальшого удосконалення діяльності суб’єктів, які надають соціальні послуги в Соледарській міській територіальній громаді.

В ході організації та проведення оцінки застосовувались Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904. Комісією складений та затверджений план роботи. Під час проведення оцінки якості соціальних послуг використовувались наступні методи:

опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;

спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіда/співбесіда з персоналом суб’єкта, що соціальні послуги;

вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведенні у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760;
 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

Під час вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 100% отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома.


 
 1. Оцінка кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома
 • кількість скарг та результати їх розгляду - скарги на дії працівників              КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради надходили в усній формі. Статус – «добре»;
 • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома – під час перевірки встановлено, що усі звернення про отримання соціальної послуги вдома задоволені.

Зауваження: в КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради не ведеться журнал реєстрації звернень громадян. Статус – «задовільно»;

 • частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації під час перевірки виявлено, що працівники відділення соціальної допомоги вдома не проходили підвищення кваліфікації у 2021 році, атестація працівників не проводилась. В КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради не ведеться журнал обліку проведення навчань із соціальними працівниками. Статус – «задовільно»;
 • частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома  у зв’язку з відсутністю Плану перевірок якості надання соціальної послуги догляду вдома у відділенні соціальної допомоги вдома моніторинг якості надання соціальної послуги проводиться за допомогою телефонного зв’язку,  або шляхом опитування сусідів. Статус – «задовільно».

 

2.    Оцінка показників забезпечення якості соціальної послуги догляду вдома

1) адресність та індивідуальний підхід

Статус – «добре»

Критерії оцінювання:

 • наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%) – в особових справах отримувачів соціальної послуги догляду вдома містяться карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), з урахуванням ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги догляду вдома. Ступень індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги у її наданні визначається на основі шкали оцінки можливості виконання елементарних дій та шкали оцінки можливостей виконання стандартних дій відповідно до Державного стандарту. Статус – «добре»;
 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги (20%) – на підставі визначених індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги догляду вдома складається індивідуальний план надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до додатком 3 Державного стандарту. У 100% отримувачів соціальної послуги наявний другий примірник індивідуального плану про надання соціальної послуги догляду вдома.  На підставі проведеного анкетування/опитування індивідуальний план надання соціальної послуги догляду вдома узгоджений з  отримувачами соціальної послуги.                         Статус – «добре».
 • забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома (100%) – відповідно до Державного стандарту індивідуальний план переглядається разом з отримувачем соціальної послуги через місяць з дня початку її надання, надалі один раз на півроку. В особових справах наявні індивідуальні плани, які  переглядалися та  коригувалися згідно строків, які встановлені Державним стандартом. Статус – «добре».

2) результативність

Статус – «добре»

Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою догляду вдома (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (99%)– з числа опитаних отримувачів соціальної послуги  задоволені якістю надання соціальної послуги догляду вдома. Статус – «добре»;
 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась (100%) –  отримувачів соціальної послуги догляду вдома констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану. Статус – «добре»;
 • проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам (100%) –  отримувачів ознайомлені із нормативно-правовими документами, що регламентують питання надання соціальних послуг та із державним стандартам соціальних послуг, з порядком оскарження дій надавачем соціальних послуг. Статус – «добре»;
 • розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги – у  КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради є положення про преміювання та у зв’язку з відсутністю  колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради визначено статус – «задовільно»;
 • проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома – згідно наданої інформації, в КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг  проводилась,  з 19.07.2021 по 30.07.2021 відповідно до Плану проведення моніторингу на оцінки якості соціальних послуг, затвердженого наказом директора КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради від 08 липня 2021 №3.

 Статус – «добре».

Пропозиції: Створити комісію, яка буде проводить спостереження за процесом надання послуги, згідно затвердженого графіка. За результатами спостереження складаються акти. Всі пропозиції щодо удосконалення роботи виносити на розгляд колективу і застосовувати в роботі.

3) своєчасність

Статус – «добре»

Критерії оцінювання:

 • прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк  – під час проведення анкетування/опитування отримувачів виявлено, 50 осіб (100%) мають індивідуальні плани, які переглядаються 1 раз на півроку. Статус - «добре»;
 • підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги догляду вдома  (100%) – відповідно до Державного стандарту з кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання. Укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Під час перевірки встановлено, що договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту догляду вдома, але на примірниках, які знаходяться в особових справах відділення соціальної допомоги вдома відсутня позначка з підписом отримувача «другий примірник договору отримано». На підставі анкетування/опитування виявлено, що 100 % отримувачів мають копію примірника договору. Статус – «добре»;

 • строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі (100%) – під час проведення анкетування/опитування виявлено, що 100% осіб отримують послугу соціальної допомоги вдома вчасно та послуга надається регулярно. В результаті вибіркової перевірки особових справ отримувачів соціальної послуги догляду вдома порушень строків та термінів надання соціальної послуги догляду вдома, зазначених у договорах, не виявлено. Статус – «добре».

4) доступність та відкритість

Статус – «задовільно»

Критерії оцінювання:

 • наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам – приміщення КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради розташоване за дома адресами: вул. Цилінників, 27 та Карпинського, 5а. Приміщення відділення соціальної допомоги вдома  знаходиться за адресою: вул. Цилінників, 27 розміщене на першому поверсі (пандус відсутній). Приміщення відділення денного догляду  знаходиться за адресою: вул. Карпинського,  5а облаштовано пандусом, проведено капітальний ремонт. З метою забезпечення безперешкодного середовища всередині приміщення розширено дверні отвори та зменшені пороги, санвузол облаштовано для потреб мало мобільних груп мешканців Соледарської міської ради. Для громадян з інвалідністю забезпечено надання соціальних послуг за місцем проживання. Статус – «задовільно»;
 • наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, пандусів, кнопки виклику спеціалістів, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями, для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу – біля будівлі немає спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів. Відсутня кнопка виклику для осіб з обмеженими можливостями; Статус – «задовільно».
 • наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги – в приміщенні відділення соціальної допомоги вдома у наявності оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги догляду вдома. Розміщено інформація про порядок надання та розгляду скарг, але відсутня інформації щодо правозахисних організацій, які надають безкоштовну правову допомогу. Статус – «добре»
 • наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги догляду вдома – інформація про зміст, умови, порядок надання соціальної послуги догляд вдома розташована на стендах КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради наявні буклети, які потребують оновлення. За результатами перевірки виявлено, що роздаткові матеріали у вигляді буклету  поширені серед отримувачів. Статус – «добре»

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги

Статус – «добре»

Критерії оцінювання:

 • відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги –(20%) в ході опитування не виявлено  негативних відгуків щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони соціальних робітників до підопічних. Статус – «добре»;
 • повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – під час опитування отримувачів не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони соціальних робітників. Статус – «добре»;
 • наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скаргна інформаційних стендах відділення соціальної допомоги вдома розміщена інформація про порядок надання та розгляду скарг, але відсутня інформація щодо правозахисних організацій, які надають безкоштовну правову допомогу. Статус – «добре»;

         - наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%) – у договорі про надання соціальних  послуг в відділенні соціальної допомоги вдома в р.3 передбачено: «Надавач соціальних послуг зобов'язується: дотримуватися норм професійної етики у спілкуванні з отримувачем соціальних послуг при виконанні посадових обов'язків; дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання посадових обов'язків; не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг» (типова форма договору затверджена наказом Мінсоцполітики від 23.12.2020 № 847). Статус - «добре»;

 • дотримання принципу конфіденційності – працівниками відділення  вжито  заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Фахівці  проінформовані щодо нерозголошення отриманої конфіденційної інформації. В затверджених посадових інструкціях не прописано захист персональних даних. У договорі про надання соціальних послуг в відділенні соціальної допомоги вдома в р.3 передбачено: «Надавач соціальних послуг зобов'язується: дотримуватися норм професійної етики у спілкуванні з отримувачем соціальних послуг при виконанні посадових обов'язків; дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання посадових обов'язків; не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг» (типова форма договору затверджена наказом Мінсоцполітики від 23.12.2020 № 847).» Статус - «добре».

6) професійність

Статус - «добре»

Критерії оцінювання:

-           штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації затверджено Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, наявні затверджені посадові інструкції КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради,  з якими ознайомлюються працівники при прийомі на роботу. Вимоги до працівника щодо володінь знаннями та навичками, а також відповідність кваліфікаційним вимогам відповідають вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 № 518; Статус - «добре»;

 • розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу догляду вдома програму стажування для початківців, яка включає в себе заходи контролю за роботою соціального робітника в період випробувального терміну не розроблено. Статус - «задовільно»;
 • розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників – відсутні графіки проведення навчань, підвищення кваліфікації, не ведеться журнал обліку проведення навчань із соціальними працівниками щодо нововведень в законодавстві України; Статус - «задовільно»;
 • наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу – в особових справах працівників відділення соціальної допомоги вдома містяться документи про освіту державного зразка. Статус - «добре»;

-           наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів – під час перевірки виявлено що відсутні медичні книжки працівників.

В КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, не забезпечується ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок тому не відомо місце находження інших медичних книжок (розписка працівника про отримання особової медичної книжки відсутня). Статус - «задовільно»;

 • наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг – у відділенні проводяться наради з інформування персоналу щодо чинного законодавства та організації їх роботи; Статус - «добре».

 

 

 

 

 

 

Показники кількісні

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

добре

   

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

 

задовільно

 

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

задовільно

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

 

задовільно

 

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

добре

   

Результативність

добре

   

Своєчасність

добре

   

Доступність та відкритість

 

задовільно

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

добре

   

Професійність

добре

   

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

добре

«задовільно»

 

«незадовільно»

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь