Соледарська міська територіальна громада
Донецька область, Бахмутський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Звіт за результатами проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради (соціальна послуга – соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах )

Дата: 29.10.2021 08:11
Кількість переглядів: 197

За період роботи з 01.04.2020 по 01.06.2021 року фактично обслужених в відділенні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах – 83 особи.

Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальний супровід, вивчення реального стану соціального обслуговування в КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради.

          В ході організації та проведення оцінки застосовувались Методичні рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджені наказом. Комісією складений та затверджений план роботи. Під час проведення оцінки якості соціальних послуг використовувались наступні методи:

опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;

спостереження за процесом надання соціальних послуг;

бесіда/співбесіда з персоналом суб’єкта, що соціальні послуги;

вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг в КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради застосовувалися:

  • показники якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, наведенні у додатку 2 Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 31.03.2016  № 318;
  • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.

         Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради, взяли участь в опитуванні 100% отримувачів соціальної послуги соціальний супровід (17 сімей). Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги соціальний супровід, вивчення реального стану соціального обслуговування в КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради.

В ході оцінювання встановлено, що за період з 01.04.2020 по 30.12.2020 року під соціальним супроводом КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради перебувало 83 особи, які опинилися у складних життєвих обставинах. Завершено соціальний супровід за звітний період у 14 сім’ях з мінімізацією та подолання складних життєвих обставин. За  період з 01.01.2021 по 01.06.2021 року під соціальним супроводом КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради перебувало 51 особа, які опинилися у складних життєвих обставинах. Завершено соціальний супровід за звітний період у 25 сім’ях з мінімізацією та подолання складних життєвих обставин.

 Здебільшого, під соціальним супроводом у 2020 та 2021 році перебували сім’ї, де є ризик соціального сирітства, зі складними сімейними стосунками, сім’ї учасників АТО, сім’ї ВПО, сім’ї, де члени сімей мали проблеми з законом, одинокі матері та багатодітні сім’ї. Середня тривалість перебування під соціальним супроводом становить 6 місяців.

 

 

 

 

  1. соціальної послуги соціальний супровід
  • кількість скарг та результати їх розгляду - під час перевірки встановлено, що до КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради скарги на дії працівників не надходили. Статус – «добре»;
  • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальний супровід - при визначенні показника задоволених звернень про отримання послуги прийнято до уваги те, що послугу соціального супроводу отримали всі сім'ї, які подали відповідні заяви та уклали договір на надання даної послуги. Статус – «добре»;
  • частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації під час перевірки виявлено, що працівники КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради не проходили навчання за Програмою підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб), затвердженою наказом Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України від 24.12.2013 № 4508/0/20513/57. Спільно з ГО «Соціальна Синергія» щомісячно проводилися онлайнтренінги для 4 фахівців із соціальної роботи  та завідувача соціальної роботи з сімями, дітьми та молоддю на тему «Емоційне вигорання» за Статус – «задовільно»;

-           частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги соціальний супровід (79%) – за результатами перевірки встановлено, що згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 05.01.2015 № 5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення супервізії у соціальних службах», в КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради для забезпечення ефективного надання послуги соціального супроводу, один раз на три місяця повинні проводиться супервізії відповідальною особою. Звіт за результатами соціального супроводу не заповнюється надавачем послуги спільно із отримувачем. За даними анкетування/опитування отримувачів послуги, супровід яких завершено, за результатами соціального супроводу сім’ї встановлено, що оцінка потреб сім’ї у наданні соціальних послуг проведена  у 100% випадків, надані соціальні послуги відповідали потребам отримувачів у 50% випадках. У 3-х випадках (2%) потреби клієнтів було задоволено частково, оскільки вони містили вимоги, що не входять до компетенції центру (зокрема надання постійного власного житла). У 50% випадків допомога була надана вчасно; екстреного втручання не було. Статус – «добре».

 

2.    Оцінка показників якості соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

-           1. Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги (89,6%) – за результатами анкетування/опитування встановлено, що не всі отримувачі соціальної послуги соціальний супровід констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану. Статус – «добре»;

-           2. Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги – (0%) під час перевірки встановлено, що  сім’ї повторно  не отримують послугу соціальний супровід  Статус – «добре»;

-           3. Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі - СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги (11,4%) під час перевірки встановлено що 3 сім’ї не набули належних навичок справлятись із життєвими обставинами, що складає 11,4% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги. Статус – «добре»;

-           4. Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги (89%) - під час перевірки встановлено що з позитивним результатом знято 13 осіб від загальної кількості отримувачів цієї послуги тому що сім'ї в змозі самостійно долати складні життєві обставини, повернутись до повноцінної життєдіяльності, можуть самі вирішувати свої проблеми, протидіяти життєвим негараздам. Статус – «добре»;

-           5. Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги (0%) – ні одна сім’я достроково  не завершила надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату. Статус – «задовільно»;

-           6. Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги (100%) під час перевірки встановлено, що рішення про взяття під соціальний супровід сім’ї/особи, яка опинилася в складних життєвих обставинах, приймається колегіально на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини з урахуванням поданих центром матеріалів.

За звітний період завершено соціальний супровід 39 осіб з мінімізацією та подолання складних життєвих обставин. Послуга надавалась відповідно складаного індивідуального плану соціального супроводу. За результатами анкетування/опитування встановлено, що 100% осіб не мають примірника плану супроводу. Строк здійснення соціального супроводу визначається індивідуально для кожної сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, зокрема з урахуванням гостроти проблеми, ступеня функціональної спроможності самостійно мінімізувати негативні наслідки або повністю подолати складні життєві обставини, рівня розвитку зв’язків із соціальним оточенням. Після завершення соціального супроводу фахівці КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради через два тижні та через місяць    відвідували сім’ї. Статус – «добре»;

-           7. Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги (0%) – відповідно до Державного стандарту навантаження на одного надавача соціальної послуги не повинно перевищувати 10 сімей (осіб), із них не більше ніж п’ять - зі складними соціальними випадками. Під час перевірки встановлено, що 4 фахівців надають соціальний супровід. Статус – «добре»;

-          8. Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм (79%) - фахівці КУ «Центр надання соціальних послуг» Соледарської міської ради забезпечені кімнатою на першому поверсі за адресою: м.Соледар, вул. Цилінників, 27, комп’ютерами, принтером, папером. Статус – «задовільно».

 

Показники кількісні

Від 0% до 50%

Від 51% до 79%

Від 80% до 100%

Кількість скарг та результати їх розгляду

добре

   

Частка задоволених звернень про отримання соціального супроводу

   

добре

Частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації

 

задовільно

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги соціального супроводу

   

добре

 

Показники якісні

Стан виконання

Статус

Частка отримувачів послуги соціального супроводу, в яких після отримання послуги відбулося покращення фізичного, психологічного, соціального стану, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

89,6%

добре

Частка отримувачів послуги, які повторно отримують послугу соціального супроводу, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

0%

добре

Частка отримувачів послуги, які не набули належних навичок справлятися із складними життєвими обставинами (далі - СЖО), від загальної кількості отримувачів цієї послуги

11,4%

добре

Частка отримувачів послуги, які набули навичок справлятися із СЖО та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

89%

добре

Частка отримувачів послуги, яким достроково завершено надання послуги соціального супроводу у зв’язку з досягненням позитивного результату, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

0%

задовільно

Частка отримувачів послуги, яким послуга надавалася відповідно до потреб отримувача, від загальної кількості отримувачів цієї послуги

100%

добре

Частка надавачів послуги соціального супроводу, у яких перевищено навантаження відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, від загальної кількості надавачів цієї послуги

0%

добре

Рівень забезпечення приміщеннями, обладнанням і витратними матеріалами, необхідними для надання послуги відповідно до встановлених норм

79%

задовільно

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

добре

«задовільно»

 

«незадовільно»

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь